Meest gestelde vragen

1. Wat biedt de Vrijmetselarij?

2. Wat vind men in de Vrijmetselarij?

3. Wat is de oorsprong van de Vrijmetselarij?

4. Is de Vrijmetselarij een geheime groepering?

5. Is de Vrijmetselarij een sekte?

6. Is de Vrijmetselarij mystiek?

7. Is de Vrijmetselarij occult?

8. Is de Vrijmetselarij esoterisch?

9. Is de Vrijmetselarij een religie of wereldbeschouwing?

10. Erkent de Vrijmetselarij het bestaan van een hogere macht?

11. Hoe verhoudt de Vrijmetselarij zich tot de godsdiensten?

12. Hoe verhoudt de Vrijmetselarij zich tot andere geestelijke stromingen?

13. Wordt er gediscussieerd over godsdienst of politiek?

14. Hoe staat de Vrijmetselarij tegenover het wettig gezag?

15. Is er veel geheimzinnigheid rond de Vrijmetselarij?

16. Op welk vlak liggen de geheimen?

17. Bestaan er meer vormen van Vrijmetselarij in Nederland?

18. Wat zijn de weefsters?

19. Wat zijn de 5 V’s?

20. Wat is het verschil tussen rituaal, ritueel en ritus?

21. Wat is het doel van een ritueel?

22. Wat is een tempel?

23. Waarom werkt men met symbolen?

24. Wat betekenen de passer en de winkelhaak?

25. Hoe vaak en waar komt men bij elkaar?

26. Hoe wordt een loge bestuurd?

27. Kan iedereen lid worden?

28. Kan een man van zowel een masculiene als van een gemengde loge lid zijn?

29. Wat zijn de plichten van de vrijmetselaar?

30. Wordt er speciale kleding gedragen?

31. Is er een leeftijdsgrens aan het lidmaatschap verbonden?

32. Kan men het lidmaatschap beëindigen?

33. Is er een proeftijd?

34. Wat kost het lidmaatschap?

35. Hoe kan men zich aanmelden?

36. Waar kan men inlichtingen krijgen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *