"De Heilige Graal" - Voorjaars bijeenkomst 2024

Op zondag 11 mei komen we samen in Huize het Oosten te Bilthoven van 10.15-16.30.
We kijken er naar uit u daar te ontmoeten.
Reserveer! Er zijn een beperkt aantal (max 80) plaatsen beschikbaar.

Meer informatie over Groep Le Chemin?

Groep Le Chemin is:

Stuur een mail naar secretaris@groeplechemin.nl

passer-en-winkelhaak
een groep van o.a. vrijmetselaars, weefsters en Le Droit Humain (ex)leden die een bijdrage willen leveren aan een duurzame, positieve samenleving.
 

De Weg van Verbinden

Om als vrijmetselaar of andere obediëntie een bijdrage te kunnen leverenwillen wij mensen en groepen ontmoeten om met hen samen te zoeken naar wegen om te komen tot een duurzame, positieve samenleving waarin ieder mens tot zijn recht kan komen.
Een dergelijk ontmoeting is een tweeweg verbinding, van luisteren en vertellen, van ontvangen en geven.

Wil je bijdragen aan onze doelstelling of, nog beter, jouw doelstelling met die van ons verbinden, neem dan s.v.p. contact op.

Vraag en antwoord

Ben je lid (geweest) van een obediëntie en wil je meer weten over “Groep Le Chemin”?  
Het is geen Loge. Het lidmaatschap staat open voor diegenen die een concrete bijdrage willen leveren aan een duurzame, positieve samenleving.
Er zijn ook vrienden. Vrienden ontvangen informatie over de activiteiten en kunnen daaraan ook deelnemen. Ben je geïnteresseerd vraag dan meer informatie aan bij: secretaris@groeplechemin.nl

Ben je geïnteresseerd in de vrijmetselarij, weefsters of Le Droit Humain zelf?

De vrijmetselaar heeft als opdracht te zoeken naar wat mensen verbindt en te trachten weg te nemen wat hen verdeelt Hij streeft ernaar om in gezamenlijke arbeid bij te dragen aan een betere wereld.  

Kijk ook verder op vrijmetselarij.nlOrde van weefsters of Le Droit Humain

En overigens zijn wij van mening dat de Vrijmetselarij de uit innerlijke drang ontstane geestesrichting is, welke zich openbaart in een voortdurend streven van de ontwikkeling van al die eigenschappen van geest en gemoed, die de mens en de mensheid naar een hoger geestelijk en zedelijk peil kan brengen. Zij gaat uit van een zichzelf steeds voortstuwende wereldorde.”