Meer informatie?

Groep Le Chemin is:

Stuur een mail naar groeplechemin@gmail.com

passer-en-winkelhaak
een groep van o.a. vrijmetselaars, weefsters en Le Droit Humain (ex)leden die een bijdrage willen leveren aan een duurzame, positieve samenleving.
 

De Weg van Verbinden

Om als vrijmetselaar of andere obediëntie een bijdrage te kunnen leveren
willen wij mensen en groepen ontmoeten om met hen samen te zoeken
naar wegen om te komen tot een duurzame, positieve samenleving waarin
ieder mens tot zijn recht kan komen.
Een dergelijk ontmoeting is een tweeweg verbinding, van luisteren en
vertellen, van ontvangen en geven.

 

Wil je bijdragen aan onze doelstelling of, nog beter, jouw doelstelling met
die van ons verbinden, neem dan s.v.p. contact op.

Vraag en antwoord

Ben je lid (geweest) van een obediëntie en wil je meer weten over
“Groep Le Chemin”?  
Het is geen Loge.  Het lidmaatschap staat open voor diegenen die een
concrete bijdrage willen leveren aan een duurzame, positieve samenleving.
Er zijn ook vrienden. Vrienden ontvangen informatie over de activiteiten
en kunnen daaraan ook deelnemen. Ben je geïnteresseerd vraag dan meer
informatie aan bij groeplechemin@gmail.com

 

Ben je geïnteresseerd in de vrijmetselarij, weefsters of Le Droit Humain zelf?
De vrijmetselaar heeft als opdracht te zoeken naar wat mensen verbindt en
te trachten weg te nemen wat hen verdeelt Hij streeft ernaar om in
gezamenlijke arbeid bij te dragen aan een betere wereld.  
Kijk verder op vrijmetselarij.nlOrde van weefsters of Le Droit Humain

En overigens zijn wij van mening dat de Vrijmetselarij de uit innerlijke drang ontstane geestesrichting is, welke zich openbaart in een voortdurend streven van de ontwikkeling van al die eigenschappen van geest en gemoed, die de mens en de mensheid naar een hoger geestelijk en zedelijk peil kan brengen. Zij gaat uit van een zichzelf steeds voortstuwende wereldorde.”

No announcement available or all announcement expired.