Veel licht wijsheid en gezondheid in 2023

Lieve Pelgrims,
Op de valreep van het lichtfeest wil de kerngroep jullie allen veel verlichting toewensen. 

De kerstgangers beginnen aan hun twee dagen, de chanoekagangers zitten inmiddels op hun zevende dag. Hoe dan ook veel  licht toegewenst en voor het nieuwe jaar veel wijsheid en vooral gezondheid.

Kaars

Zondag 2 april is de voorjaarsbijeenkomst met thema “zo binnen zo buiten” waarbij Hans Andeweg, auteur van het boek “Scheppend Leven (over de grondbeginselen van energetisch beheer)” voor ons een inleiding zal houden in Laren. Het belooft een interessante dag te worden, waarover later meer details. Voor nu fijne kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

Meer informatie?

Groep Le Chemin is:

Stuur een mail naar groeplechemin@gmail.com

passer-en-winkelhaak
een groep vrijmetselaars, weefsters en 
Le Droit Humain (ex)leden die een bijdrage willen leveren aan een duurzame, positieve samenleving.
 

De Weg van Verbinden

Om als vrijmetselaar of andere obediëntie een bijdrage te kunnen leveren
willen wij mensen en groepen ontmoeten om met hen samen te zoeken
naar wegen om te komen tot een duurzame, positieve samenleving waarin
ieder mens tot zijn recht kan komen.
Een dergelijk ontmoeting is een tweeweg verbinding, van luisteren en
vertellen, van ontvangen en geven.

 

Wil je bijdragen aan onze doelstelling of, nog beter, jouw doelstelling met
die van ons verbinden, neem dan s.v.p. contact op.

Vraag en antwoord

Ben je lid (geweest) van een obediëntie en wil je meer weten over
“Groep Le Chemin”?  
Het is geen Loge.  Het lidmaatschap staat open voor diegenen die een
concrete bijdrage willen leveren aan een duurzame, positieve samenleving.
Er zijn ook vrienden. Vrienden ontvangen informatie over de activiteiten
en kunnen daaraan ook deelnemen. Ben je geïnteresseerd vraag dan meer
informatie aan bij groeplechemin@gmail.com

 

Ben je geïnteresseerd in de vrijmetselarij, weefsters of Le Droit Humain zelf?
De vrijmetselaar heeft als opdracht te zoeken naar wat mensen verbindt en
te trachten weg te nemen wat hen verdeelt Hij streeft ernaar om in
gezamenlijke arbeid bij te dragen aan een betere wereld.  
Kijk verder op vrijmetselarij.nlOrde van weefsters of Le Droit Humain

Vraag en antwoord

Ben je lid (geweest) van een obediëntie en wil je meer weten over
“Groep Le Chemin”?  
Het is geen Loge.  Het lidmaatschap staat open voor diegenen die een
concrete bijdrage willen leveren aan een duurzame, positieve samenleving.
Er zijn ook vrienden. Vrienden ontvangen informatie over de activiteiten
en kunnen daaraan ook deelnemen. Ben je geïnteresseerd vraag dan meer
informatie aan bij groeplechemin@gmail.com

 

Ben je geïnteresseerd in de vrijmetselarij, weefsters of Le Droit Humain zelf?
De vrijmetselaar heeft als opdracht te zoeken naar wat mensen verbindt en
te trachten weg te nemen wat hen verdeelt Hij streeft ernaar om in
gezamenlijke arbeid bij te dragen aan een betere wereld.  
Kijk verder op vrijmetselarij.nlOrde van weefsters of Le Droit Humain