We houden het simpel. Op deze site worden statistieken bijgehouden, maar geen persoonlijke gegevens. We gebruiken geen automatisch mail systeem. Onze secretaris,  ontvangt en verzendt alle mail en heeft daartoe een Excel bestand met daarin uw voornaam, achternaam en emailadres. Als u vraagt om verwijdering of wijziging door een mail naar groeplechemin@gmail.com dan gebeurt dat zo spoedig mogelijk en meestal binnen 2 dagen. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor een incidentele nieuwsbrief of uitnodiging voor een activiteit.

As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases