Onderstaande activiteit is voorbij. 50 deelnemers waren actief bij deze lezing.
We hopen u te ontmoeten bij een volgende activiteit!

Zondag 3 april 2022 - Openbare voorjaarsbijeenkomst Transitie

Le Chemin zoekt naar wegen om de vrijmetselarij in al zijn vormen een eigentijdse plaats te geven in de samenleving . Een van de manieren waarop we dat doen is het – al gedurende enige jaren -organiseren van openbare bijeenkomsten, zoals deze, toegankelijk voor alle belangstellenden binnen en buiten de vrijmetselarij:

Programma

Middels een tweetal voordrachten benaderen we het onderwerp transitie:

• Robert Jan de Roo:
Wat hebben respect en transitie met elkaar te maken?

Robert Jan de Roo helpt om werkelijk jezelf te worden en  je volledige potentie te benutten. Om dat te bereiken is het belangrijk dat je ontdekt wie je écht bent. En dat je inziet wat jou belemmert om al je potentieel te benutten.

Robert Jan de Roo
Robert Jan de Roo
Maarten Zweers
Maarten Zweers

• Maarten Zweers:
De transitie van de oude naar de nieuwe orde in de bewustzijnsontwikkeling der mensheid; de loper om de actualiteit te verstaan.

De voordrachten van Maarten Zweers hebben tot doel antwoorden te vinden op actuele, individuele en maatschappelijke levensvragen. Daarbij komen grote, revolutionaire perspectieven in zicht.

Na de voordrachten zal er een lunchpauze zijn, waarna we in groepen verder de verdieping ingaan op de onderwerpen mede aan de hand van vragen en opdrachten van onze inleiders, gevolgd door een plenaire comparitie.

11.30 Inloop
12.00 Aanvang
13.30 Pauze
14.15 Middagprogramma
16.15 Afronding
16.30 Ontmoeting en drankje
17.00 Deur Dicht

Bijeenkomst Groep Le Chemin

Aanmelden voor de bijeenkomst

Kosten bedragen € 20 per deelnemer, € 15 voor leden (2022 betaald). Water, koffie en thee  worden verzorgd. 

Lunchbroodjes kunt u eventueel bestellen in de vorm van eenvoudige HHO-broodjes: bolletje kaas of vlees of krentenbol à €2.75 p.st. Handfruit a €1.00 p.st. Graag opgeven en betalen bij uw  aanmelding. 

U kunt zich opgeven deze bijeenkomst bij te wonen.
Als u broodjes wenst geeft u dat dan bij uw opgave aan en betaal ze meteen.
Aanmelden door een mail naar groeplechemin@gmail.com. Pas als het inschrijvingsbedrag (plus prijs eventuele broodjes) bij onze penningmeester binnen is wordt uw inschrijving definitief. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL60 TRIO 0379 2600 34 ten name van C.T.M. Kalf te Renkum.NL69 TRIO 0320 7041 73 tnv. Groep Le Chemin

Het kernteam verheugt zich op uw komst!

Huize het Oosten ligt centraal in Nederland. U kunt er gratis parkeren.

“En overigens zijn wij van mening dat de Vrijmetselarij de uit innerlijke drang ontstane geestesrichting is, welke zich openbaart in een voortdurend streven van de ontwikkeling van al die eigenschappen van geest en gemoed, die de mens en de mensheid naar een hoger geestelijk en zedelijk peil kan brengen. Zij gaat uit van een zichzelf steeds voortstuwende wereldorde.”