Groep Le Chemin

Onderstaande bijeenkomst is afgelopen.

Er waren 124 deelnemers. Uw deelname is zeer gewaardeerd!

Hier kunt u meer over de presentatie vinden, het artikel over de vrede inzien, de geadviseerde boekenlijst bekijken en via een formulier vragen stellen over de Kabbala: https://www.jechida.nl/info-kabbala.html

Jacob Ben-Chaim

Bent u (ex)lid van een Obediëntie en wilt u vriend/donateur worden van Le Chemin?
Dan vragen we u een (operationele) bijdrage van 10 euro pe jaar.

U ontvang dan meer informatie, uitnodigingen, toegang tot het verborgen deel van de website met o.a. bouwstukken, weekend verslagen en een vooruitzicht op ons jaarlijke verdiepingsweekend in oktober.

Le Chemin zoekt naar wegen om de vrijmetselarij in al zijn vormen een eigentijdse plaats te geven  in de samenleving. Een van de manieren waarop we dat doen is het al gedurende enige jaren organiseren van openbare bijeenkomsten zoals deze:

Digitale bijeenkomst  op  7 maart 2020 om 11.00 uur  via  Zoom over:

Kabbala en ons levenspad

Waarde Pelgrim,

Helaas is fysiek bij elkaar komen door de Coronapandemie nog steeds onmogelijk dus wederom hebben we de locatie afgezegd en plannen nu weer digitaal bij elkaar te komen.
We zijn verheugd u voor deze gelegenheid te mogen voorstellen aan een inleider voor wie het Ken U Zelve vele andere invalshoeken biedt. Hij is bij enkelen van ons bekend om zijn kennis van de Kabbala.

Kabbala: een routewijzer van de ontwikkelingsweg van de mens. Is Kabbala een mystieke weg of is zij ook toegankelijk voor elk zoekend mens?
Kan Kabbala behulpzaam zijn als wij ons afvragen of deze huidige tijd een afspiegeling is van onze
eigen staat van zijn? Zo binnen, zo buiten?

Jacob BenChaim is een inspirerend leraar die een inleiding verzorgt op deze digitale bijeenkomst.
Hij zal op onze vragen ingaan en zal ons ook vragen stellen die voor verdieping en inzicht zorgen.

Jacob BenChaim is een inspirerend leraar die de inleiding verzorgt op deze digitale bijeenkomst.
Hij zal op onze vragen ingaan en zal ons ook vragen stellen die voor verdieping en inzicht zorgen.
Hier ook een link naar de Kabbala cursus van Jacob Ben-Chaim.

het programma start 11.00

0. Inlogmogelijkheden vanaf 10.30
1. Start/Opening door dagvoorzitter
2. Inleiding Jacob Ben-Chaim: Kabbala en het pelgrimspad
3. Digita
al uiteengaan in groepen voor onderlinge visies.
4. Korte pauze
5. Centraal uitkomst groepjes delen
6. Afsluiting rond 13.00 uur

Het virtueel samenzijn zal plaats vinden middels het softwareprogramma Zoom.

We zien er naar uit om met u te werken.

Pelgrimsgroet,

Uw Kernteam

En overigens zijn wij van mening dat de Vrijmetselarij de uit innerlijke drang ontstane geestesrichting is, welke zich openbaart in een voortdurend streven van de ontwikkeling van al die eigenschappen van geest en gemoed, die de mens en de mensheid
naar een hoger geestelijk en zedelijk peil kan brengen. Zij gaat uit van een zichzelf steeds voortstuwende wereldorde.