Le Chemin zoekt naar wegen om de vrijmetselarij in al zijn vormen een eigentijdse plaats te geven in de samenleving . Een van de manieren waarop we dat doen is het – al gedurende enige jaren -organiseren van openbare bijeenkomsten zoals deze:

Digitale bijeenkomst op 29 maart 2020 om 14.00 uur via Zoom

Zie hier de intenties van de Le Chemin kerngroepleden

Virtuele Intentie Bijeenkomst

Helaas hebben we onze bijeenkomst van 29 maart in Bilthoven moeten afgelasten. De spreker is afgezegd, de  inschrijfgelden zijn teruggestort en allen die inschreven hebben bericht van annulering gehad.

Hoewel fysiek bij elkaar komen onmogelijk is, kunnen we virtueel wel samenkomen. Dat is dan ook georganiseerd. Om 14.00 uur starten we. We denken zo’n 1,5 uur, max 2 uur digitaal overleg te hebben. Inschrijving voor de eerste sessie beperken we tot 24 personen. Bij grote belangstelling kunnen we de bijenkomst herhalen met een volgende groep.

Een intentie is een waarneembare en/of controleerbare verandering die nagestreefd wordt door geconcentreerde geestelijke aandacht. De veronderstelling achter het uitsturen van een intentie is dat ons denken invloed heeft op de fysieke, emotionele en geestelijke werkelijkheid.

In de kwantumfysica is de overtuiging ontstaan dat alle materie in het universum onderdeel uitmaakt van een weefsel van samenhangen en continue wederzijdse beïnvloeding.

In haar studie Het Intentie Experiment uit 2007 inventariseert de Britse wetenschaps-journaliste Lynn McTaggart talrijke wetenschappelijke studies over de samenhang tussen geest en materie.

Hans Andeweg, bioloog, schrijft in zijn boek ‘Scheppend Leven’(2011) over de grondbeginselen van energetisch beheer door gebruik te maken van de kracht van intenties.

Eerst een paar voorbeelden, daarna aan de hand van wat tips zelf een intentie formuleren die we daarna met elkaar in de wereld zullen zetten.

Programma start 14.00

1.Opening – Voorzitter Niels Pilaar
2.Inleiding – wat is een intentie, hoe werkt het, hoe doe je dat?
3.Enkele voorbeelden
4.Groepsopdracht – toelichting en tijdsaanduiding
5.Digitaal Uiteen gaan in groepen van vier
6.Centraal uitkomst groepjes delen
7.Gezamenlijk uitsturen van alle intenties
8.Afsluiting Voorzitter uiterlijk 16.00 uur

Het virtueel samenzijn zal plaats vinden middels het softwareprogramma Zoom. Als u dat programma niet hebt kunt u gratis de app downloaden op uw telefoon, tablet of computer (Download de App hier). Ieder apparaat met een microfoon en camera is geschikt. Een pc gebruiken is aanbevolen.

U kunt zoom vooraf al installeren in enige minuten. Zoom installatie.
Wilt u na installatie alvast de knopjes verkennen, Ga dan naar deze pagina.

Wilt u testen of u een goede verbinding met zoom hebt?  Test de link dan op zondag 29 maart 13:00 uur. Bij problemen kunt u dan een mail sturen naar groeplechemin@gmail.com of bellen met Marcel Baatsen 0646660799.

U kunt zich kosteloos opgeven middels een mail aan Groeplechemin@gmail.com. U krijgt dan van te voren een inlogcode voor toegang tot de meeting.

En ten slotte dit: Ook voor ons is dit een spannend experiment. We hebben getest en gaan er van uit dat alles soepel verloopt, maar vertrouwen op jullie begrip als e.e.a. toch blijkt te haperen. Onze intentie is evenwel dat we een mooie ontmoeting en uitwisseling zullen hebben op 29 maart.

We zien er naar uit met u te werken!

En overigens zijn wij van mening dat de Vrijmetselarij de uit innerlijke drang ontstane geestesrichting is, welke zich openbaart in een voortdurend streven van de ontwikkeling van al die eigenschappen van geest en gemoed, die de mens en de mensheid naar een hoger geestelijk en zedelijk peil kan brengen. Zij gaat uit van een zichzelf steeds voortstuwende wereldorde.