De Obediënties en Mystieke Verbinding met Kundalini


Introductie

In de wereld van esoterische tradities en mystieke genootschappen zijn er verschillende Obediënties die een rijke geschiedenis en een diepgaande spirituele filosofie hebben. Enkele van deze Obediënties zijn de Weefsters, de Vrijmetselaars en le Droît Humain. In dit artikel zullen we de fascinerende relatie tussen deze Obediënties en de Kundalini energie verkennen, en hoe ze elkaar kunnen beïnvloeden in de zoektocht naar spirituele groei en verlichting.

De Obediënties

Bewakers van Oude Wijsheid: De Weefsters, Vrijmetselaars en le Droît Humain zijn genootschappen die zich inzetten voor het behoud en de verspreiding van oude kennis en geheime tradities. Ze zijn gebaseerd op initiatierituelen, symboliek en esoterische leerstellingen die teruggaan tot de oudheid. Elk van deze Obediënties heeft een eigen unieke geschiedenis en tradities, maar ze delen ook gemeenschappelijke elementen, zoals het zoeken naar innerlijke verlichting en spirituele groei.

Kundalini

De Slapende Slang van Energie: De Kundalini energie is een krachtige opstijgende energie die in het menselijk lichaam aanwezig is, vaak voorgesteld als een slapende slang die zich aan de basis van de ruggengraat bevindt. Door middel van beoefening en meditatie kan deze energie ontwaken en zich omhoog bewegen door de verschillende energiecentra, ook wel chakra’s genoemd. Kundalini wordt geassocieerd met spirituele transformatie, hogere bewustzijnsniveaus en het bereiken van eenheid met het goddelijke.

De Relatie met de Obediënties

Hoewel de Obediënties niet expliciet de Kundalini energie benoemen, kunnen we parallellen trekken tussen hun rituelen en symboliek en de opstijgende energie van Kundalini. De initiatierituelen van de Weefsters, Vrijmetselaars en le Droît Humain kunnen worden gezien als een symbolische reis van spirituele transformatie, vergelijkbaar met de ontwaking van Kundalini-energie.

De symboliek van de Vrijmetselarij met betrekking tot het opbouwen van een innerlijke tempel en het werken met gereedschappen kan worden geïnterpreteerd als het bewustzijn dat wordt verhoogd door de opstijgende Kundalini-energie. De Weefsters, met hun focus op het weven van levenspatronen en het creëren van harmonie, kunnen worden gezien als een metafoor voor het harmoniseren van de energieën binnen het lichaam, inclusief Kundalini. Le Droît Humain, als een gemengde vrijmetselaarsorde, kan ons herinneren aan de noodzaak van het integreren van zowel mannelijke als vrouwelijke energieën, wat ook een aspect is van Kundalini-ontwaken.

Vrijmetselarij en Kundalini

Afsluitend

Hoewel de Obediënties, zoals de Weefsters, de Vrijmetselaars en le Droît Humain, niet direct verwijzen naar de Kundalini energie, kunnen we interessante overeenkomsten en symbolische verbanden vinden tussen hun rituelen en de opstijgende energie van Kundalini. Deze genootschappen bieden een structuur en een gemeenschap waarin individuen kunnen werken aan hun spirituele ontwikkeling en groei.

Door de rituelen en symboliek van deze Obediënties te bestuderen en te ervaren, kunnen mensen mogelijk een dieper begrip krijgen van de Kundalini energie en de innerlijke transformatie die het kan teweegbrengen. Deze verbinding tussen de Obediënties en de Kundalini energie kan een bron van inspiratie zijn voor degenen die op zoek zijn naar spirituele verlichting en de ontwikkeling van hogere bewustzijnsniveaus.

Lezing in het thema "De Heilige Graal" over Kundalini en de "Heilige Lijn"

Op zondag 11 mei 2024 organiseert Groep Le Chemin een dagbijeenkomst over Kundalini en “De Heilige Lijn”.