Vrijmetselarij en Hermus Trimegistus

Er zijn enkele overeenkomsten tussen de filosofie van de Vrijmetselarij en die van Hermus Trismegistus, die beide gericht zijn op de ontwikkeling van de menselijke geest en spirituele groei.

Een van de belangrijkste overeenkomsten is het concept van de “Grote Architect van het Universum”. De Vrijmetselarij beschouwt deze als de schepper van het universum en de oorsprong van alle leven. Hermus Trismegistus sprak ook over een universele kracht die alles in het universum beheerst en die hij de “Grote Geest” noemde.

Een gemeenschappelijke opvatting is het belang van de deugd. De Vrijmetselarij moedigt haar leden aan om deugden zoals eerlijkheid, vriendelijkheid en moed na te streven, terwijl Hermus Trismegistus benadrukte dat deugdzaamheid de basis is voor spirituele groei en dat de mens dient te werken aan het ontwikkelen van deugden zoals wijsheid en liefde.

De Vrijmetselarij gebruikt symbolen om haar filosofie uit te drukken en om haar leden te helpen spirituele groei te bereiken, terwijl Hermus Trismegistus symbolen gebruikte om spirituele concepten uit te drukken en om zijn leerlingen te helpen hun geest te ontwikkelen.

Een thema in beide filosofieën is het idee van innerlijke transformatie. De Vrijmetselarij benadrukt het belang van zelfverbetering en persoonlijke groei, terwijl Hermus Trismegistus sprak over het belang van het transformeren van de geest door contemplatie en meditatie.

Afsluitend hebben zowel de Vrijmetselarij als Hermus Trismegistus een sterke nadruk op geheimhouding en discretie. De Vrijmetselarij is een besloten genootschap en heeft veel geheimen en rituelen die alleen bekend zijn bij haar leden, terwijl Hermus Trismegistus sprak over de noodzaak om spirituele kennis en wijsheid te beschermen tegen degenen die er niet voor klaar zijn.

Er zijn enkele verschillen zijn tussen de filosofie van de Vrijmetselarij en die van Hermus Trismegistus en er ook veel overeenkomsten. Beide filosofieën benadrukken de ontwikkeling van de geest en spirituele groei, en moedigen de mens aan om deugdzaam te leven en te werken aan het bereiken van innerlijke transformatie.