Verdiepingsweekend `Zo Binnen - Zo buiten` 2023

hotel-restaurant-nol-in-t-bosch

Voorwaarde deelname is dat u ooit bent ingewijd in een van de obediënties. Het is daarbij niet van belang of u nog steeds lid bent van een orde of dat u zelfstandig het pelgrimspad bewandelt.

Waarde pelgrims,

Hierbij de uitnodiging voor ons verdiepingsweekend van vrijdagavond 3 tot zondag 5 november 2023. De locatie is Nol in het Bosch, Wageningen.

We beginnen zoals gebruikelijk vrijdagavond om 19.30. Voorafgaand aan onze bijeenkomst is er gelegenheid op eigen kosten in het hotel te dineren. Geeft u dit wel even door s.v.p. in verband met reserveren.

Vrijdagavond werken we met een eigen rituaal. Zaterdag en zondag starten we met een meditatie voor het ontbijt, vervolgens plenaire interactieve bijeenkomsten. Zondag denken we rond 16.00 uur te stoppen. Ontbijt, lunch en koffie, thee en water zijn allemaal inclusief evenals een gezamenlijk diner op Zaterdag.

Extra consumpties zijn voor eigen rekening.

Het thema van dit verdiepingsweekend zal zijn Zo Binnen – Zo Buiten.
Wat is de relatie tussen de binnen en buitenwereld?
Bepalen wij zelf dit verband of ontvangen we deze van buiten?
In de dynamische wereld waarin wij leven is het steeds sneller schakelen.
Is dat een eigen keuze en flexibiliteit of is het een opgedrongen noodzaak?

Aanmelding voor het weekend staat vanaf nu open, graag aangeven 1 of  meerspersoonskamer (kamergeno(o)t(en)?) en eventueel gewenst dieet. Deelname op basis van volgorde aanmeldingen. Leden die hun jaarcontributie ad €15 betaald hebben krijgen voorrang.

De deelname bijdrage:
1 persoonskamer € 235, 2 persoonskamer €220, meerpersoons €195

Stuur een mail voor informatie of om u aan te melden naar groeplechemin@gmail.com
met uw voorkeuren.

Hartelijke pelgrimsgroet en een fijne nazomer, namens de kerngroep,

Jan de Graaf – Lid Kerngroep

Locatie Nol in het Bosch

“En overigens zijn wij van mening dat de Vrijmetselarij de uit innerlijke drang ontstane geestesrichting is, welke zich openbaart in een voortdurend streven van de ontwikkeling van al die eigenschappen van geest en gemoed, die de mens en de mensheid naar een hoger geestelijk en zedelijk peil kan brengen. Zij gaat uit van een zichzelf steeds voortstuwende wereldorde.”