Taoisme en Hermetisme

Taoisme en Hermetisme, 
de filosofie van Hermus Trismegistus, hebben enkele gemeenschappelijke opvattingen, ondanks het feit dat ze uit verschillende culturele en historische contexten komen.

Een typerende overeenkomst tussen beide is de nadruk op het belang van het vinden van harmonie en balans in het leven. Het Taoisme beschouwt de Tao, of de natuurlijke weg van het universum, als het ultieme doel van de menselijke zoektocht. Hermus Trismegistus geloofde in de eenheid van alles en benadrukte het belang van harmonie tussen lichaam, ziel en geest.

Yin en Yang

Een gedeelde opvatting is het idee dat alles in het universum met elkaar verbonden. Dat elke actie een reactie heeft. Het Taoisme stelt dat alles in het universum yin en yang bevat, de twee tegengestelde krachten die elkaar aanvullen en in balans houden.

Hermus Trismegistus sprak over de universele wet van oorzaak en gevolg, waarbij elke handeling gevolgen heeft die weer invloed hebben op de toekomst.

Beide filosofieën hebben ook een holistische kijk op gezondheid en welzijn. Het Taoisme stelt dat de menselijke gezondheid afhangt van de harmonie tussen lichaam en geest, en adviseert oefeningen zoals tai chi en qigong om deze balans te bevorderen. Hermus Trismegistus benadrukte het belang van de gezondheid van het lichaam als basis voor de ontwikkeling van de geest.

Zowel het Taoisme als Hermus Trismegistus benadrukken de kracht van meditatie en contemplatie om innerlijke rust en spirituele groei te bereiken. Het Taoisme beoefent meditatie om te verbinden met de Tao en de innerlijke wijsheid te vinden. Hermus Trismegistus benadrukte het belang van de stilte om te kunnen luisteren naar de stem van de geest.

Hoewel het Taoisme en de filosofie van Hermus Trismegistus uit verschillende tijdperken en culturen komen, hebben ze enkele opmerkelijke overeenkomsten. Door focus op harmonie, verbondenheid en persoonlijke groei, kunnen beide filosofieën ons helpen om een dieper begrip van onszelf en de wereld om ons heen te ontwikkelen.

Harmonie en Balans