Le Chemin zoekt naar wegen om de vrijmetselarij in al zijn vormen een eigentijdse plaats te geven in de samenleving . Een van de manieren waarop we dat doen is het – al gedurende enige jaren -organiseren van openbare bijeenkomsten.

De bijeenkomt over Roeping is helaas voorbij, want meer dan 50 deelnemers hadden een zeer betrokken, intensieve en zonnige middag. Binnenkort enkele foto’s en een opname van een deel van de presentatie.

Hier ziet u de oorspronkelijke uitnodiging:

Openbare bijeenkomst op 8 april 2018 in Bilthoven
Roeping
Zijn wij geroepen? Waartoe? Door wie of wat?

De bijeenkomst staat open voor alle broeders en zusters, maar ook voor andere belangstellenden (partners, introducés). Voorwaarden voor uw deelname staan onderaan. Maar eerst een aantal bijzonderheden. Als u deze hebt gelezen kunt u zich meteen aanmelden.

Deze wereld is verwarder en verdeelder dan ooit. Dat wordt in onze rituelen gezegd, en we weten het allemaal wel, maar de vraag is: wat moeten we daarmee? Kunnen wij daar iets aan doen? Waar ligt als lid van een broederschap/zusterschap onze verantwoordelijkheid?

Om bij het overdenken van deze vragen enige helderheid te krijgen organiseert Le Chemin een bijeenkomst over het begrip ‘Roeping’.

Wat is Roeping?

Enkele vragen die aan de orde komen: Wat is roeping eigenlijk? Is roeping alleen iets voor religieuzen, of hebben we allemaal – met name ook zij die niet godsdienstig zijn – een roeping? Is er verschil tussen roeping bij vrouwen en roeping bij mannen? Wat heeft roeping te maken met ons doen kennen in het Westen? En als we niet al duidelijkheid hebben over wat onze roeping is, hoe kunnen we daar dan achter komen?

Marc Bittremieux
Marc Bittremieux

Dit thema zal worden ingeleid door: Marc Bittremieux en [rollinglinks]Manuela Kalsky[/rollinglinks]. Marc is katholiek, vooruitstrevend religieus, alleenwonend maar behorende tot de Orde der “Broeders van Liefde”, een sociaal sterk geëngageerde kloosterorde in Vlaanderen en de wereld. Manuela Kalsky is directeur van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) en van project W!j. Sinds 1 januari 2012 bekleedt ze de Edward

Manuela Kalsky
Manuela Kalsky

Schillebeeckx leerstoel voor Theologie en Samenleving aan de VU! In 2008  zette zij samen met Bureau Intermonde en het ministerie van VROM de multimediale website [rollinglinks]Nieuwwij.nl[/rollinglinks] op. In haar werk staat het overbruggen van wij/zij tegenstellingen in de samenleving centraal. Zij is auteur van [rollinglinks]diverse boeken over spiritualiteit, verbinding en samenleving[/rollinglinks].  Na de lezingen zal er tijd zijn voor reflectie over de eigen positie en uitwisseling daarover in groepjes van drie. De bijeenkomst zal worden besloten met een comparitie.

Zie ook de Tedx-talk van Manuela over verbinden door verschillen, onderaan deze pagina.

Wij nodigen u uit deze bijeenkomst bij te wonen. Ontvangst vanaf 11.30, aanvang 12.00 uur. Einde 16.30, en daarna nog gelegenheid voor een drankje. Plaats: Huize Het Oosten, Rubenslaan 1 in Bilthoven. De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 15 inclusief koffie en thee. Lunchbroodjes kosten €2/stuk, svp vooraf aangeven. U kunt gratis parkeren. 

U kunt zich niet meer aanmelden

 

Locatie zien en route plannen naar Huize het Oosten

En ten slotte dit: maakt u kennissen en broeders/zusters van uw loges bekend met deze bijeenkomst. Als zij zich aanmelden krijgen ze voortaan ook – desgewenst – de nieuwsbrief!

 

TedX-talkManuela Kalsky in Breda over verbinden door verschillen! Duur: 14 minuten

En overigens zijn wij van mening dat de Vrijmetselarij de uit innerlijke drang ontstane geestesrichting is, welke zich openbaart in een voortdurend streven van de ontwikkeling van al die eigenschappen van geest en gemoed, die de mens en de mensheid naar een hoger geestelijk en zedelijk peil kan brengen. Zij gaat uit van een zichzelf steeds voortstuwende wereldorde.