Programma Retraite Le Chemin 2017 van 29 september – 1 oktober in het Woodbrokers House in Barchem.

Waarde Zusters en Broeders,

Binnen Le Chemin houden wij ons bezig met de vraag hoe wij – als vrijmetselaar/ weefster zijnde – ons kunnen doen kennen in het Westen. Hetzij als individu, hetzij als groep individuen, hetzij wellicht als Vrijmetselaar of Weefster. Dit “doen kennen” willen wij baseren op onze ‘innerlijke drang’ voortkomend uit de opdracht” ‘Ken U Zelve”. Wat is het dat ik aan deze wereld heb bij te dragen, als –wellicht hoogste- uitdrukking van wie ik ben en hoe doe ik dat dan?

Het onderliggende thema van dit weekend wordt gevormd door de vraag:

Wanneer we er van uitgaan dat het met de huidige ontwikkelingen in deze wereld goed mis gaat, wat is er dan nog mogelijk? Wat kunnen wij doen of bijdragen?

Programma:

NB tijden zijn indicaties. In gemeen overleg kunnen die wijzigen.

 • Vrijdag: 19:00 Inloop/ Registratie
 • 19:30 Opening retraite. Welkom
 • 20:00 Rituaal Le Chemin 2017

Z:.V:.V:. : Zr:. Mabel de Graaf- van Osnabrugge

Redenaar : Br:. Erik van Praag

Zaterdag:

 • 8:00 Meditatie
 • 9:00 Ontbijt
 • 10:30 Comparitie over het Rituaal
 • A:. M:.: Br:. Jan de Graaf
 • 12:00 Aanvang Stilte meditatie
 • 12:30 Lunch in stilte
 • 17:00 Verbreken stilte /Borrel
 • 18:00 Diner
 • 20:00 Bouwstuk Br:. Niels Pilaar: “Vrijmetselarij 2.0”

Zondag:

 • 8:00 Meditatie
 • 9:00 Ontbijt
 • 10.30 Uiteen gaan in een mannen- en een vrouwengroep. Nadere bespreking van het weekendthema: Wat is/kan mijn bijdrage zijn aan een betere samenleving?
 • 12:30 Gezamenlijke lunch
 • 13:30 Comparitie-samenspraak over de resultaten uit de mannen- en vrouwengroep o.l.v. Zr:. Mabel de Graaf- van Osnabrugge en Br:. Niels Pilaar
 • 15:00 Thee/Koffiepauze
 • 15:15 Huishoudelijke vergadering Le Chemin. Vooruitblik op najaarsbijeenkomst.
 • 16:00 Eindborrel + uitzwaai

NB: Wat vragen wij U mee te brengen?

Elke deelnemer aan de retraite dient bij zich te hebben: een klein voorwerp dat in één hand kan worden vastgehouden, dat hem/haar dierbaar is,  waar hij/zij aan gehecht is en/of dat een bijzondere betekenis voor hem/haar heeft. Hij/zij moet niettemin bereid zijn van dat voorwerp afstand te doen om het weg te geven, want dat zal in de retraite worden gevraagd. 

Tevens dient iedereen een opschrijfboekje of notitieblokje met pen bij zich te hebben waarop hij/zij aantekeningen kan maken. Kan eventueel ook een smartphone zijn, die op stil gezet kan worden terwijl hij dan wel gebruikt kan worden om aantekeningen in te maken. (men moet er dan wel vlot op kunnen typen).

Voor de stilte meditatie staat het een ieder vrij om ook naar buiten te gaan. De natuur rond het Woodbrokers House is prachtig. Het is dan wel aan te raden goede wandelschoenen en passende (regen)kleding mee te nemen.

Huishoudelijk:

– Mocht U het openstaande bedrag nog niet betaald hebben, zou U dat dan zo spoedig mogelijk willen doen op de bankrekening van onze Br:. Thesaurier Kees Kalf

NL84INGB0005695124

– Mocht U vrijdagavond in het Woodbrokers House willen dineren – op eigen kosten- dan vragen wij contact op te nemen met het Woodbrokers House: tel 0573-441734

mail: adm@woodbrookers.nl

Wij zien U allen graag op de 29e September!

Met Broederlijke en Zusterlijke groet,

Niels Pilaar, voorzitter Le Chemin