De kerngroep van Le Chemin is druk bezig met de organisatie van het jaarlijkse retraiteweekend, ditmaal toegankelijk voor meer zusters en broeders, mits ingewijd.

Een weekend lang van vrijdagavond tot en met zondag namiddag alleen en met elkaar zoeken naar verdieping in onze vrijmetselaars- en weefsterarbeid.

Ingrediënten van de retraite zijn:

  • het opvoeren van een nieuw rituaal speciaal voor deze retraite
  • gezamenlijk ervaren van stilte als bron van wijsheid en inzicht
  • het uiteen gaan in mannen- en vrouwengroepen om over de wijsheid en over de wijsheid, kracht en schoonheid die daar in ligt vervolgens met elkaar compareren
  • individueel en samen op zoek gaan naar onze ‘ínnerlijke drang’ en zodoende meer duidelijkheid krijgen over wat onze rol in het Westen is of zou kunnen zijn
  • het individueel en zo mogelijk samen invulling geven aan de wijze waarop wij ons doen kennen in het Westen

Toegang tot deze retraite hebben bij voorrang leden van Le Chemin en vervolgens zij die lid zijn van het GON, Femina Textura en Le Droit Humain alsmede Belgische zusters/broeders.

De organisatie is nog niet in kannen en kruiken. Veel hangt af van de mate van aanmeldingen en aanbetalingen. Als u zich opgeeft dient u een aanbetaling van € 50 te doen (zie bankrekening boven) onder vermelding van ‘aanbetaling retraite 2017’.

Pas als wij 30 aanbetalingen hebben kunnen wij het weekend door laten gaan. Dan worden ook de datum (waarschijnlijk het laatste weekend van september) en de plaats nader bepaald. Dan ook zullen de definitieve kosten bekend zijn.

Het moge duidelijk zijn dat snelle aanmelding gewenst is. U kunt zich aanmelden bij de secretaris en € 50 als aanbetaling storten bij onze penningmeester. Indien u zich al eerder aanmeldde, herhaalt u dit dan (met de aanbetaling), dan hebben wij een goed overzicht.  Mocht het weekend onverhoopt niet doorgaan, dan krijgt u de aanbetaling terug.

Uw aanmelding wordt pas definitief als de aanbetaling binnen is.

Probeert u aan te melden voor 21 mei, dan bespreekt het bestuur namelijk de verdere voortgang van de voorbereidingen.

Achtergronden, met name een verslag over de laatste openbare bijeenkomst, vindt u in het laatste blad Vrijmetselarij VM.