Broeders,

Bij elk rituaal, comparitie, bouwstukbespreking, VM bijeenkomst, vraagt u het woord, dialoog c.q. compareert u en sluit af met de volgende tekst (bij voorkeur vanonder het goed geknipte kapsel):

Overigens ben ik van mening dat in artikel 2 lid 1 van onze Ordegrondwet weer (zoals vroeger) dient  te worden opgenomen  dat ‘vrijmetselarij de uit innerlijke drang geboren geestesrichting is die zich openbaart in een voortdurend streven naar de ontwikkeling van al die eigenschappen van geest en gemoed, die de mens en de mensheid kunnen opvoeren naar hoger geestelijk en zedelijk peil’.

Ook moet artikel 2 lid 3 terug: “Zij (de Orde) gaat uit van het vast vertrouwen in de werkelijkheid ener geestelijke en zedelijke, de mens en de mensheid voortstuwende wereldorde”.

 

Voorstel Marcel

Overigens ben ik van mening dat in artikel 2 lid 1 van onze Ordegrondwet weer (zoals vroeger) dient  te worden opgenomen  dat ‘vrijmetselarij de uit innerlijke drang geboren geestesrichting is die zich openbaart in een voortdurend streven naar de ontwikkeling van al die eigenschappen van geest en gemoed, die de mens en de mensheid kunnen opvoeren naar hoger geestelijk en zedelijk peil’. 

Ook ben ik van mening dat artikel 2 lid 3 van toepassing is: “Zij (de Orde) gaat uit van het vast vertrouwen in de werkelijkheid ener geestelijke en zedelijke, de mens en de mensheid voortstuwende wereldorde”.