Foto voor inschrijvingBijeenkomst op 19 maart 2017

Appels en peren – mannen en vrouwen

Op weg naar eenheid in een verdeelde wereld

We leven in een verdeelde wereld: zwart en wit, arm en rijk, west en oost, noord en zuid, allochtoon en autochtoon, enzovoort en zo verder. Wat we ons vaak niet realiseren is dat de mensheid verdeeld is geschapen. De oudste verdeeldheid is die tussen vrouwen en mannen. En waar we ons ook niet van bewust zijn is dat deze oer-verdeeldheid ten grondslag ligt aan vele, wellicht alle, overige tegenstellingen en conflicten in de wereld. Dat komt omdat de vrouw en de man wezenlijk van elkaar verschillen, zoals appels en peren. Gelijkwaardig ja, maar allerminst gelijk. Ze spreken een verschillende taal, al lijkt dat niet zo. Gewaagde veronderstellingen? Op deze middag gaan we onderzoeken wat daarvan klopt.

appel-is-peer Deze tijd van geweld en conflict heeft dringend nieuwe vormen van samenwerking en leiderschap nodig. In de postmoderne tijd zochten we dat in de emancipatie van vrouwen, en mondiaal gezien is dat nog steeds aan de orde. Maar op deze middag willen we een begin maken met een volgende stap: integratie. We gaan op zoek naar de vrede tussen vrouwen en mannen, en daarmee naar de mogelijkheden van vrede tussen alle verdeelde mensen waar ook ter wereld. Daartoe zullen we eerst de vrede en bovenal onze eigenheid in onszelf moeten vinden.

 mabelNiels PilaarDe middag zal beginnen met twee korte inleidingen:

Op weg naar begrip,
vrouwen en mannen

 Mabel de Graaf-van Osnabrugge en Niels Pilaar

 

Dit is niet een traditionele middag met inleidingen, vragen, discussie.  We gaan daadwerkelijk ervaren hoe dit probleem in ieder van onszelf leeft middels speciaal daarvoor ontworpen werkvormen. We gaan je meenemen in het ervaren van je manzijn en je vrouwzijn. De kracht van die verschillen zal tevens de kracht van de verbinding aan het licht brengen. De bijeenkomst vraagt derhalve een actieve en betrokken deelname van de aanwezigen. Aan het eind zullen we onderzoeken welke stappen we verder kunnen en moeten nemen om eenheid te brengen in onze verdeelde wereld.

 Praktische informatie:

De bijeenkomst vindt plaats op zondag 19 maart 2017 in Huize het Oosten, Rubenslaan 1 in Bilthoven, vlak bij het NS station. Aanvang: 12 uur precies, inloop voor koffie/thee vanaf 11.30. Om 16.30 is het afgelopen, maar kan men nog even blijven voor informeel contact en een drankje.

De bijeenkomst is bedoeld voor vrijmetselaren, weefsters, leden van Le Droit Humain en andere inwijdingsgenootschappen uit Nederland en België. Ook partners en introducés zijn welkom; zij hoeven uiteraard geen lid te zijn. Omdat we streven naar een evenwichtige verdeling tussen vrouwen en mannen kan het zijn dat voor een van beide geslachten een wachtlijst ontstaat, en daarom is opgave voor deelname van tevoren gewenst. De kosten bedragen € 15, € 10 voor introducés. U kunt zich opgeven bij: samasacom@gmail.com. Pas als het inschrijvingsbedrag bij onze penningmeester binnen is wordt uw inschrijving definitief. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL84INGB0005695124 ten name van C.T.M. Kalf te Renkum.

We hopen u allen in grote getale te ontmoeten.