Inga was eigenaar van het bedrijf Autonomica. Per 1 januari j.l. ging ze met pensioen en nam Theo Koster haar werkzaamheden over.

Ze gaf lezingen bij het Sprekers Trefpunt

En ze schreef boeken, zoals “Kraak je Eigen Kramp”