Vrijmetselarij op het scherp van de snede!

Is het Oosten buiten Westen?

Helaas, deze bijeenkomst is voorbij. Wilt u een uitnodiging voor de volgende lezing of activiteit? Neem dan contact op met Le Chemin.

 

Enige uitspraken Van Harry Starren uit het eerste (filosofische) deel van deze lezing:

  • Onze maatschappij lijdt aan collectieve bindingsangst. Kijk naar retraites in kloosters. De zaal zit vol, maar met heel weinig monniken.
  • Er is een grote behoefte aan spiritualiteit en … een grote drempel om er bij te horen.
  • Wie weet staakt zijn zoektocht. Een antwoord maakt dat nieuwsgierigheid verdwijnt. Niet weten geeft een eindeloze ontwikkeling.
  • Problemen zijn de realiteit. Maar ze bestaan niet (echt). Een probleem is het verschil tussen de huidige en gewenste situatie. (Wij scheppen het probleem!?).
  • Wijze mensen zijn zuinig op problemen. Slimme mensen kunnen er niet genoeg van krijgen. Nemen wij het probleem aan?
  • Er zijn drie wegen om je doel te bereiken. 1. De weg van de wijze 2 Je vertrekt (verlaat het comfort) en gaat in de richting waar je denkt dat het antwoord is 3 Ontdekken waar/wie je bent (het vinden in het/jouw hier en nu).

Ken U zelve

.
Inleider/spreker: Harry Starren (1955) studeerde geschiedenis en politicologie. Hij was bijna twintig jaar directeur van De Baak, een managementinstituut, gelieerd aan VNO-NCW. Hij is nu voorzitter van de Federatie Nederlandse Creatieve Industrie en o.a. columnist van het vakblad Communicatie en van The Optimist.

 

Themaomschrijving door Harry Starren:

Anders dan wij in Nederland geneigd zijn te denken zijn religieuze organisaties wereldwijd een groeisector. Waar het institutionele Harry Starrenorganisaties betreft is Nederland een uitzondering. Maar ook in Nederland geldt dat de aandacht voor zingeving en spiritualiteit toeneemt. In de 18e en 19e eeuw speelde de vrijmetselarij een belangrijke rol in de samenleving en in de politiek, getuige het grote aantal politici, wetenschappers en kunstenaars dat lid was van de vrijmetselarij. Heden ten dage is de zichtbaarheid van de vrijmetselarij in de samenleving beperkt. Toch kun je je in een tijd als deze afvragen of dat gepast is gelet op de vraagstukken waar we voor staan. Het is de moeite waard te reflecteren op de wijze waarop de vrijmetselarij zich (niet) manifesteert. De gedachte om een buitenstaander te vragen daar zijn gedachten over te laten gaan en te vragen de dialoog daarover te openen is wellicht een uiting van een andere manier van omgang met dit thema. Ik vind het een intrigerend vraagstuk en ben graag bereid mijn observaties in bescheidenheid te delen.I.

Gedachtenwisseling

Na de pauze gaat Harry graag met u in gesprek. De gedachtewisseling zal op maçonnieke wijze worden gevoerd. Dat wil zeggen dat we elkaar laten uitspreken, respect tonen voor elkaars mening en niet met elkaar in dispuut gaan.

Aanmelden

Kosten € 12,50 inclusief een welkomstdrankje. Aanmelden bij samasacom@gmail.com. U krijgt een bevestiging en routebeschrijving.  Zodra het inschrijvingsbedrag bij onze penningmeester binnen is wordt uw inschrijving definitief. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL84INGB0005695124 ten name van C.T.M. Kalf te Renkum. Wij rekenen op een grote opkomst.
Maakt uw kennissen en broeders van uw loges bekend met deze lezing. Als zij zich aanmelden krijgen ze voortaan ook de nieuwsbrief! De lezing vorig jaar over “De vrijmetselarij en de Gnosis” door Bram Moerland voor maximaal 100 deelnemers was geheel volgeboekt.

Vervolgbijeenkomst

In juni is een vervolgbijeenkomst voor deelnemers van 13 maart, die (ex)vrijmetselaren (m/v) zijn (Wegens de opvoering van een speciaal rituaal) in Huize Het Oosten te Bilthoven.

Groep Le Chemin Retraite

Onze jaarlijkse en besloten retraite voor maximaal 15 deelnemers, wordt dit jaar als proef gedurende 1 dag (zaterdag of zondag) opengesteld voor maximaal 40 deelnemers die aan ons programma kunnen deelnemen. Hierbij zal worden aangehaakt bij het thema van deze retraite. Hierover volgen later nadere mededelingen.

.
En overigens zijn wij van mening dat de Vrijmetselarij de uit innerlijke drang ontstane geestesrichting is, welke zich openbaart in een voortdurend streven van de ontwikkeling van al die eigenschappen van geest en gemoed, die de mens en de mensheid naar een hoger geestelijk en zedelijk peil kan brengen. Zij gaat uit van een zichzelf steeds voortstuwende wereldorde.