Over Intentie

Het was 6 december 1985. Mijn moeder was zojuist gestorven, ik stond naast haar bed en ik keek naar haar. Er schoot op dat moment een zinnetje door mijn hoofd: Het is me weer niet gelukt….Wat was me niet gelukt, vroeg ik me af, maar meer nog hoezo weer niet gelukt? Dat woordje ‘weer’ bleef zoemen in mijn kop, want ik begreep het niet. Kijk, dat ik het anders had gehoopt, dat het anders had gekund, dat resoneerde wel. Maar hoezo ‘weer’?

En dat zinnetje met vooral dat ene woordje was misschien wel een aanzet om verder te kijken, verder te zoeken naar een plek waar rede en psyche verstommen. Jaren later kwam ik in aanraking met de stichting Merkawah, nu de stichting www.nabijdedood.nl en sprak ik met heel veel mensen die een bijna-doodervaring hadden meegemaakt. Hoorde ik van een grens waar men werd teruggestuurd of waar een keuze was om terug te gaan of te blijven. Sommige BDE’ers wisten dat het hun tijd nog niet was, maar tasten volledig in het duister waarom ze terug moesten. Anderen daarentegen begrepen wel dat hun een taak wachtte. Niet altijd even vast omlijnd, maar in ieder geval duidelijk genoeg om het leven op Aarde aan te gaan ten volle bewust van de enorme Liefdeskracht waarmee zij in aanraking waren gekomen.

Dat woordje ‘weer’ zette me ook op het pad van reïncarnatie. Ik ben gaan studeren, waaronder hypno- en reïncarnatietherapie. Ook daar kwamen de lijntjes samen. Want in die diepere lagen krijgt een mens inzicht in gebeurtenissen en gedrag vanuit vorige levens. Daar ontstaan cruciale inzichten omtrent verborgen emoties, trauma’s, relaties en ja, ook intenties waarmee je bent ingedaald in dit leven. Die intenties zijn echter verborgen achter een sluier waardoor het leven niet is als een examen met het antwoordenboekje ernaast. Het vraagt om een dieper vorsen naar Zelfkennis, naar een bewustwording over ego, ziel en geest.

Bij mij was het zinnetje “Het is me weer niet gelukt” één van de triggers om verder te kijken dan mijn neus lang is. Terwijl ik natuurlijk ook weet dat heel veel intenties uit de wil voortkomen. De truc is om dat onderscheid te kunnen maken. Wat wil ik? Wat wil jij? Hoe verhouden wij ons tot elkaar? Dan ontstaat er ook de vraag, die Weefsters maar al te bekend is: op welke plaats zijt gij gesteld?

Op zondag 29 maart 2020 organiseert Groep Le Chemin een verkenningsdag over de kracht van intentie in Huize het Oosten te Bilthoven!