De geest zet de materie in beweging door de kracht van intenties

Mens agitat molem, het motto van de Technische Universiteit Eindhoven- TUe

De geest zet de materie in beweging.

Dat is duidelijk motto voor een technische universiteit.
In de kwantumfysica is de overtuiging ontstaan dat alle materie in het universum onderdeel uitmaakt van een weefsel van samenhangen en continue wederzijdse beïnvloeding

Een intentie is een materiele verandering die nagestreefd wordt door geconcentreerde geestelijk aandacht, als individu of als groep. De veronderstelling achter het uitsturen van een intentie is dat ons denken invloed heeft op de fysieke werkelijkheid.

Intenties kunnen op verschillende manieren worden uitgezonden.
Kleinschalig, gericht op een persoon of een plant.
Grootschalig, gericht op groepen, organisaties en/of stukken natuur.

Lynn McTaggart en Hans Andeweg hebben de kracht van intenties onderbouwd.
In haar studie Het Intentie Experiment ( 2007) inventariseert de Brits wetenschapsjournaliste Lynn McTaggart talrijke wetenschappelijke studies over de samenhang tussen geest en materie.

Hans Andeweg beschrijft in zijn boek Scheppend leven ( 2011) over de grondbeginselen van energetisch beheer door gebruik te maken van de kracht van intenties.

Hierna volgen enkele algemene tips over intenties, gevolgd door een concreet voorbeeld gericht op een persoon.

Hoe werkt het uitzenden van een intentie?

1.Kies een geschikt moment en plaats waar je jezelf rustig en in stilte kunt voorbereiden

2. Breng je intentie zo specifiek mogelijk onder woorden:
wie, wat, waar, wanneer en waarom?
Formuleer de intentie in de tegenwoordige tijd als een wens die reeds is vervuld.
Maak een zo levendig mogelijke voorstelling van het gewenste resultaat, als een reeds bestaand feit.

3. Stem jezelf af, met mededogen en gevoel, op het doel van de intentie.
Overtuig jezelf vooraf ervan dat de persoon of het object ontvankelijk is voor de intentie.

4. Zend de intentie uit gedurende een korte periode , bijvoorbeeld 10 minuten
Herhaal de intentie als een soort mantra.
De intentie is een verzoek aan het universum.

5. Stop na 10 minuten.
Laat het resultaat los.
Geef de intentie over aan de macht van het universum

Download of bekijk hier een voorbeeld van een groepsintentie als PDF

Piet Jeuken

03-1-‘20

Op 29 maart 2020 organiseert Groep Le Chemin een verkenningsdag over de kracht van intentie!