Over intentie

Het verhaal gaat dat een oude man zijn drie zonen bij zich riep en zei: “Ik kan mijn bezit niet door drieën delen. Ik laat alles na aan degene die het helderste inzicht bezit. Op tafel ligt een muntstuk. Wie iets koopt waarmee de kamer geheel gevuld kan worden, zal alles krijgen.” De eerste zoon kocht stro, maar dat reikte slechts tot halverwege. De tweede zoon kocht zakken met veren, maar ook hem lukte het niet de kamer te vullen. De derde zoon kocht een kaars. Toen het donker was, stak hij de kaars aan en vulde de kamer met licht.

Dan is er nog een verhaal.

Er waren eens drie steenhouwers. Op een warme dag, terwijl ze aan het zwoegen waren in de brandende zon, kwam een wandelaar langs. “Wat doen jullie daar?” vroeg de nieuwsgierige voorbijganger. “Stenen houwen, dat zie je toch!” antwoordde de eerste steenhouwer. De tweede zei: “Ik ben bezig geld te verdienen voor mijn gezin”. De derde staakte zijn arbeid, keek de voorbijganger aan en zei vol trots en overtuiging: “Ik? Ik bouw een kathedraal!”

Hoe je het ook went of keert in alle zienswijzen zit een kern van waarheid. Er is geen goed of fout. Je zou hooguit kunnen spreken van een verschillende benadering of van een verschillend niveau van bewustzijn. Wat je óók kunt onderkennen is het verschil van intentie. Als je een kaars aansteekt dan kun je slim bezig zijn, maar je kunt ook beseffen dat licht een overstijgend fenomeen is en dat je dus uit je materialistisch denkbeeld moet stappen. Je kunt zelfs zo ver gaan dat je zelf licht wilt brengen in de duisternis door niet alleen het goede te willen doen, maar door zelf een goed mens te willen zijn.

Hamvraag is: waar komt die innerlijke drang vandaan? En als we bezig zijn als steenhouwers waar zit ons bewustzijn? Hebben we besef van ons aandeel in het grote geheel?

Als we beseffen dat we een kathedraal bouwen dan kijken we verder in de tijd. We hebben vrede met het feit dat we misschien de kathedraal niet eens af zullen zien. Maar waar zit ons besef dat het leven zelf een kathedraal is? Dat onze binnenkamer een heilige tempel is en dat onze intentie verder reikt dan ons fysieke velletje? Dat onze intentie als pure energie meetbaar is, voelbaar en uiteindelijk tastbaar?

En als we doemdenken, wat is dan de uitkomst? Komt onze intentie voort uit angst dat bij voorbeeld de planeet naar z’n grootje gaat? Zou het verschil maken als we uit liefde voor moeder aarde andere keuzen maken en voortaan milt en zorgzaam voor al het leven onze weg vervolgen? Zou een dergelijke intentie kunnen aanhaken bij anderen zoals Rupert Sheldrake en Lynn Mc Taggert beweren? Met welke intentie zijn we geïncarneerd om wat te doen? Bestaat er wel zoiets als intentie van de ziel? En gaat díe intentie die van de wil te boven? Is er een vrije wil? Hoe werkt ons geloof, al of niet onbewust, door in ons handelen? Zouden we ooit een antwoord vinden op de vraag: waar komt intentie vandaan?


Op 29 maart 2020 organiseert Groep Le Chemin een verkenningsdag over de kracht van intentie in Huize het Oosten te Bilthoven!