Hermes Trismegistus - Zo Boven Zo Beneden

Hermus Trismegistus

Wat is “Zo Boven Zo Beneden”

Hermes Trismegistus is een wijsgeer uit de antieke oudheid, die gezien wordt als een voorloper van de occulte wijsheid. De term ‘Hermes Trismegistus’ is afgeleid van de Griekse god Hermes en de Egyptische god Thoth. Het betekent letterlijk ‘drie keer groot’.

Het motto van Hermes Trismegistus is ‘Zo Boven Zo Beneden’. Deze uitspraak komt voort uit de idee dat alles wat er boven gebeurt ook hier op aarde gebeurt. Deze filosofie is in de loop der eeuwen steeds weer bevestigd.

De basis van ‘Zo Boven Zo Beneden’ is dat alles wat in de hogere, spirituele wereld gebeurt ook in de fysieke wereld van toepassing is. Dit betekent dat alle processen die in de geestelijke wereld worden aangericht, een weerslag hebben op ons leven hier op aarde.

Het idee dat alles wat in de hemelen gebeurt ook in deze wereld voorkomt, betekent dat we verantwoordelijkheid moeten nemen voor onze eigen daden. Als we goed doen, zal dit goede resultaten opleveren. Als we slecht doen, zal dit slechte resultaten opleveren.

Het is belangrijk om te begrijpen dat we verantwoordelijk zijn voor ons eigen welzijn. Als we goed doen, zullen we voorspoed ervaren. Als we ‘slecht’ doen, zullen we de consequenties ervaren.

De uitspraak ‘Zo Boven Zo Beneden’ is een herinnering aan het feit dat we verantwoordelijkheid dragen voor onze eigen daden en keuzes. Wanneer we goed doen, zullen we voorspoed ervaren. Wanneer we slecht doen, zullen we de consequenties ervaren.

De filosofie van Hermes Trismegistus is een waardevolle leer die ons kan helpen om onze levens in balans te houden. Door deze filosofie toe te passen, kunnen we de spirituele en fysieke werelden beter begrijpen. We kunnen ons bewust worden van de gevolgen van onze keuzes, zodat we een beter leven kunnen creëren.

Op zondag 2 april is de bijeenkomst “Zo Binnen – Zo Buiten” gebaseerd op de wijsheid van Hermus Trismegistus, waarin we gaan ervaren hoe we deze wijsheid toepassen.