Prof. em. dr. Hans GerdingHans Geridng

  • Instituut voor Wijsbegeerte, Universiteit Leiden
  • Parapsychologisch Instituut, Utrecht

Mijn werkveld is buitengewone ervaringen: telepathie, helderziendheid, uittredingen, mystieke en energetische ervaringen, bijna-doodervaringen, spirituele crisis, lucide en voorspellende dromen, betekenisvol toeval, psychokinese, geestenzien, enzovoort.

Ik heb, zoals velen met mij, die ervaringen zelf ook. Ik ben filosoof en parapsycholoog geworden om op dit boeiende terrein onderzoek te kunnen doen: filosofisch onderzoek, wetenschappelijke experimenten en zelfonderzoek.

Daarnaast geef ik filosofische consulten. U kunt een afspraak maken als u eens met een filosoof wilt praten over uw eigen buitengewone ervaringen.

Buitengewone ervaringen: van alle tijden en culturen…

In alle culturen, vroeger en nu, kom je buitengewone ervaringen tegen. Dat blijkt als je je verdiept in de wijsheidstradities, filosofie, kunst, antropologie en psychiatrie. Wat je in buitengewone ervaringen kunt beleven is het overschrijden van grenzen: leven en dood, ruimte en tijd, en de grenzen van je vertrouwde identiteit en lichamelijkheid. Buitengewone ervaringen zijn niet alleen verbonden met levensvragen, zingeving en creatieve processen, maar soms ook met spirituele crisis en psychopathologie.

Juist de samenhang in en de verschillen tussen die uitersten kunnen ons veel leren. In het onderzoek op dit terrein vullen filosofie, wetenschap en kennis van ervaringsdeskundigen elkaar aan.

Door enquêtes weten we dat in westerse landen meer dan de helft van de bevolking wel eens een buitengewone ervaring heeft gehad. Voor velen zijn die ervaringen belangrijk omdat ze een mensenleven ingrijpend kunnen veranderen. Het kan verhelderend zijn om in een filosofisch consult eens nader in te gaan op de vraag hoe je met dit soort ervaringen kunt omgaan. Bijzondere ervaringen kunnen je overweldigen en vervullen, maar ook ontregelen en bang maken. Soms vragen ze om keuzes voor een levensweg die je niet hebt voorzien.