Geloven we erin? Roepen ze verzet bij ons op, of trekken ze ons juist aan? De onzichtbare werelden!
U was er bij in grote getalen op 17 maart 2019 of ….. u heeft het gemist!
Wilt u de volgende bijeenkomst niet missen, mail ons dan en komt op de info-lijst.
Er is meer in de hemel en op aarde, Horatio, dan je kunt bedenken in je dromen. William Shakespeare, Hamlet
 
Le Chemin houdt zich bezig met de vraag: hoe kunnen wij vrijmetselaren, weefsters, andere ingewijden en burgers in het algemeen van betekenis zijn in onze wereld? Wij geloven dat het toegewijd zijn aan zelfonderzoek daarvoor een voorwaarde is. Maar als wij ons daaraan wijden stuiten wij op een mysterie: wat bevindt zich achter, boven, of onder ons diepste zelf? En dan kan het zijn dat we stuiten op een leegte, maar het kan ook zijn dat we een glimp opvangen van de onzichtbare, niet-fysieke wereld achter de materiële wereld die we dagelijks kunnen waarnemen. Bestaat die niet-fysieke wereld echt, of alleen maar in onze verbeelding? Wij geloven dat het de moeite waard is dat te onderzoeken en wel om twee redenen: het geeft ons innerlijke gemoedsrust, en het maakt ons werken in de samenleving effectiever. Aan dit onderzoek is deze Le Chemin bijeenkomst gewijd.
 

De Onzichtbare Werelden lezing 1 Erik van Praag

Erik van PraagHet onderwerp zal worden ingeleid door twee sprekers. De eerste spreker is Erik van Praag. Hij geeft, met behulp van een videofragment van David Spangler, mysticus, een introductie in de onzichtbare, subtiele werelden, en een overzicht van wat je daar aan kunt treffen. Erik van Praag is vrijmetselaar en heeft zijn leven en werk gewijd aan de persoonlijke en spirituele ontwikkeling van zichzelf en anderen, en aan leiderschapsontwikkeling.

De Onzichtbare Werelden lezing 2 Hans Gerding

 
De tweede lezing wordt gehouden door Hans Gerding.Hans Geridng
De verdiepende potentie van buitengewone ervaringen. Samengevat: Buitengewone ervaringen (telepathie, helderziendheid, contact met overledenen, uittredingen, enz.) zijn in sociologisch opzicht heel normaal. Meer dan de helft van de bevolking rapporteert wel eens zo’n ervaring te hebben gehad. Maar, wat ‘doen’ die ervaringen met ons? Wat zijn de gevaren en wat kan het potentieel verdiepende effect ervan zijn? Via wetenschappelijk parapsychologisch onderzoek, zetten we een stap naar filosoferen over een mogelijke betekenis-dimensie van buitengewone ervaringen.
 
Hans Gerding was bijzonder hoogleraar aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden en directeur van het Parapsychologisch Instituut te Utrecht, waar hij thans nog aan verbonden is, evenals aan de Academie voor Geesteswetenschappen te Utrecht.

De Onzichtbare Werelden workshop wonderen en coïncidenties

Na de lezingen zullen we in een oefensessie tijd besteden aan wonderen en coïncidenties (synchroniciteit). Daarna zal er tijd zijn voor uitwisseling van de eigen ervaringen (of het gebrek daaraan) in groepjes van drie. De bijeenkomst zal worden besloten met een comparitie.

Voor wie?

De bijeenkomst staat open voor alle broeders en zusters en voor belangstellenden (partners, introducés). Voorwaarden voor uw deelname staan aan het eind.
Secretaris Groep Le Chemin: Samuel samasacom@gmail.com  of groeplechemin@gmail.com

Info en aanmelden

Ontvangst vanaf 10.30, aanvang 11.00 uur. Einde rond 16.00, en daarna nog gelegenheid voor een drankje.
Plaats: Huize Het Oosten, Rubenslaan 1 in Bilthoven. Bijdrage voor deze bijeenkomst € 15 inclusief koffie en thee. Als u broodjes wenst geeft u dat dan bij uw opgave aan en betaal ze meteen ( € 2 per stuk).
Aanmelden bij samasacom@gmail.com. Na betaling (plus prijs eventuele broodjes) is  uw inschrijving definitief. Overmaken op bankrekeningnummer NL60 TRIO 0379 2600 34 ten name van C.T.M. Kalf te Renkum. Wij rekenen op een grote opkomst.

Delen

Tenslotte: maakt u kennissen en broeders/zusters van uw loges bekend met deze bijeenkomst. Na aanmelden krijgen ze voortaan ook – desgewenst – de nieuwsbrief!

Visie Groep Le Chemin

En overigens zijn wij van mening dat de Vrijmetselarij de uit innerlijke drang ontstane geestesrichting is, welke zich openbaart in een voortdurend streven van de ontwikkeling van al die eigenschappen van geest en gemoed, die de mens en de mensheid naar een hoger geestelijk en zedelijk peil kan brengen. Zij gaat uit van een zichzelf steeds voortstuwende wereldorde.

Locatie Huize het Oosten in Bilthoven

U kunt gratis parkeren bij Huize het Oosten Rubenslaan 1, 3723 BM Bilthoven

Huize het Oosten in Bilthoven is de plek waar ‘oudere’ vrijmetselaren en weefsters wonen en werken. Waar zij in staat zijn om ook op hoge leeftijd te kunnen blijven leren en zich te blijven ontwikkelen. Als vrijmetselaren of weefsters op het terrein komen wonen, kunnen zij het leven blijven leven zoals ze dat gewend zijn, zoals ze dat willen.