Creatieve Hyperlussen

In de weekendsessie Groep Le Chemin zijn jullie in de pressure cooker gegaan en is een ultrakorte versie van Hyperlus 1-3 doorlopen. Hieronder een samenvatting van de methode.

Creativiteit is een vorm van vrij denken die nieuwe situaties, inzichten en constructies oplevert.
Gangbaar is om voor ieder probleem of uitdaging de oplossing te kiezen die voor de hand ligt.
Pas bij diepere, lossere, bredere aanpak ontstaan nieuwe inzichten.
In de diepere lagen zijn er oneindig veel meer onverwachte oplossingen, zichtspunten.
Als de druk hoog is gaat de creativiteit gemiddeld omlaag.
Als er interupties zijn gaat de creativiteit gemiddeld omlaag.
Als de druk laag is en er is ruimte voor meer alternatieven stijgt de mate van creativiteit.
Bij creatieve streaming groeit de creativiteit exponentieel.

Voorbeeld:

Studenten kregen puzzels.

Groep 1 werd gevraagd om zo snel mogelijk op te lossen.
Groep 2 werd gevraagd om de beste oplossing te vinden.

Groep 2 was structureel twee keer sneller in het vinden van oplossingen.

Hyperlus 1 – Tot rust brengen van reflexen en emoties

Een activiteit met feedback die je rustig en gevoelig maakt.
Deze stap activeert de prefrontale cortex.

B.v. Ga 1-3 minuten rustig zitten of liggen. Accepteer elke gedachte die opkomt en laat deze los.

Hyperlus 2 – Vrije associatie = mogelijkheden zien

Combineer 2 ongerelateerde onderwerpen.

B.v. Neem een memorykaartje en beschrijf 3 minuten lang je (of andermans) leven / een probleem /een situatie met het object van het kaartje als metafoor. Engageer zo veel mogelijk van je expressie. Geur/kleur/geluid/gevoel/logica/beweging.

Hyperlus 3Aanpak probleem of situatie in multiperspectieve view

Beschrijf een probleem/situatie/optie in zoveel mogelijk perspectieven.

Hou zou een kind, je vader, Einstein, een marsmannetje, een idiot savant, een expert, een guru etc dit probleem/deze situatie/mogenlijkheid zien?

Hyperlus 4 – Combineren, omdenken, varianten, ultra creative streaming

Hyperlus 5 – De stap naar Satori view

Hyperlus 6 – De stap naar Eenheidbewustzijn, de hyperoplossing

Hyperlus 7Synthese en realisatie