Van de oprichter van Groep Le Chemin, Karel Musch

De Verborgen Spiritualiteit van de Vrijmetselarij

De vrijmetselarij heeft, als levensbeschouwelijke stroming, een geheel eigen vorm van spiritualiteit, vooral gestoeld op symboliek, het licht en de bouwsymboliek. De spiritualiteit van de vrijmetselarij is een spiritualiteit van verbinding, verbinding met je eigen zelf maar zeker ook verbinding met de anderen daarom vooral een spiritualiteit van het handelen: vrijmetselaren proberen een beter mens te worden.

Ook voor niet vrijmetselaars een must. – Prof. dr. Johan Verstraeten

Boeken van Groep le Chemin Leden en sympathisanten:

  • Erik van Praag – Spiritueel Leiderschap en meer
  • Niels Pilaar – NumeroLogic The numerology of the Pentagram
  • Helmut Werner – LOGAINA – De Vergeten vrouwelijke Oerkracht
  • Jan Jippe van Herrikhuijzen heeft onlangs een prachtig boek uitgegeven:
  • Verwondering – kunst en poëzie met vrijmetselarij als inspiratiebron

Verdere Boeken over Vrijmetselarij

Er zijn veel boeken geschreven over de Vrijmetselarij, ook in combinatie met diverse onderwerpen, zoals symboliek, rituelen, politiek en zelfs samenzweringen. Door de eeuwen heen is de Vrijmetselarij ondergronds geweest en soms juist duidelijk zichtbaar.

Hieronder twee boeken over symbolen, geheimen, samenleving, spiritualiteit ter inspiratie. Als u op een boek klikt kunt u daaronder een beschrijving en vaak ook een samenvatting lezen of proeven van het eerste deel van het boek.

 

Geheimen, symbolen en ritualen van de Vrijmetselarij - Jean-Louis de Biasi

Samenvatting

 
Jean-Louis de Biasi belicht in Geheimen, symbolen en rituelen van de vrijmetselarij de geschiedenis van de vrijmetselarij en het op graden gebaseerde systeem van de Schotse Orde.

De fascinerende wereld van de vrijmetselaars. Geheimen, symbolen en rituelen van de vrijmetselarij neemt je mee in de wereld van deze mystieke orde. Jean-Louis de Biasi, een 32e graad vrijmetselaar en al meer dan twintig jaar actief in de orde, belicht de geschiedenis en het op graden gebaseerde systeem van de Schotse Orde. Ook gaat hij in op de ethische opvattingen en de filosofische achtergronden, gebruikmakend van originele teksten en archeologische vondsten.

Leo Apostel - Vrijmetselarij - Een wijsgerige benadering

Samenvatting: In ‘Vrijmetselarij’ ontmoet de wijsgeer de vrijmetselaar. Leo Apostel (1925-1995) schreef in 1992 het ultieme boek over de vrijmetselarij. Dit standaardwerk blijft actueel voor zowel vrijmetselaars als voor niet-vrijmetselaars. Apostel reikt perspectieven, verklaringen, schema’s en een zorgvuldig uitgebouwd begrippenkader aan. Ook belicht hij het veelbesproken vrijmetselaarsgeheim en de toekomst van de vrijmetselarij. Deze heruitgave laat de oorspronkelijke tekst onaangeroerd. Wel zorgt Jean Paul Van Bendegem, medefilosoof en leerling van Apostel, voor een substantieel voorwoord. In heldere bewoordingen duidt hij de bij wijlen complexe gedachtegangen van Leo Apostel. Met dit voorwoord als handleiding vindt de lezer zijn weg in dit tijdloze en zeldzame boek over de vrijmetselarij, dat bij elke lezing nieuwe inzichten biedt.

Een nog steeds relevant, prachtig, diepgaand boek. Een ware ontdekkingstocht voor de lezer.

Inga Teeken - voorzitter van Groep Le Chemin.

Inga Teeken was van okt 2020 tot haar overlijden, maart 2021, voorzitter van Groep Le Chemin. Zij schreef verscheide boeken over communicatie en introduceerde geweldloze communicatie in Nederland.