Onderstaande is een verkorte versie van de workshop

Hoe nemen wij onze werkelijkheid waar?

Wij nemen, geluidsgolven, aanrakingen, lichtgolven waar via onze zintuigen. Die informatie gaat via zenuwbanen onze hersenen in. Daar wordt een constructie gemaakt van onze waarneming als representatie van onze “werkelijkheid” ervaring. Een soort intern beeldscherm. Daar zien wij onze waarneming, dus in ons hoofd. En toch ervaren we het als buiten onszelf. Wat gebeurt er en waarom ervaren we dat zo?

Meester Eckhart

Meester Eckhart, mysticus, door de Katholieke kerk verguist wegens zijn kritische houding en omarmt wegens zijn wijsheid, beschrijft 3 stappen:

  1. Directe waarneming: We nemen waar in ons hoofd
  2. De dualiteit: We scheiden onze waarneming van die in ons hoofd, dat ben ik niet, en plaatsen deze buiten ons en scheppen hiermee dualiteit.
  3. Creatie EGO: We identificeren ons en hechten aan het belang in de waarneming en verwerpen dat wat waarmee we geen belang of identificatie hebben. Dit is de voortdurende creatie van ons EGO.
  4. Dat wat we waarnemen is (deel van) ons bewustzijn. Alles wat we zien/ervaren is in ons bewustzijn. We zien/ervaren ons eigen bewustzijn.

Wat meester Eckhart hier beschrijft is het dagelijkse bewustzijn.
Mindstate 1.

Dit is helder en indringend beschreven in:
Meester Eckharts Mystiek – In de praktijk, C.B. Zuijdenhoudt
Deze schrijver was 7 jaar geleden te gast bij Groep Le Chemin.

Dagelijks bewustzijn, dromen en droomloos ervaren we iedere dag.
Die kun je bewuster ervaren in bepaalde meditaties. Daarmee maak je de mindstate bewust en observeerbaar. Meestal verblijf je subjectief in deze ervaring.