VERSLAG NAJAARSBIJEENKOMST LE CHEMIN 10 NOVEMBER 2013

Appèl Nominaal. Aanwezig: de Bbr Henk Horsman, Kees Kalf, Samuel Camphuijsen, Erik van Praag, Niels Pilaar, Ton Swagerman, Ronald Berkhoff, Co van Baar, Heiko Warnsinck, Marcel Baatsen, Emile Kolthof, Bram ten Cate en (nieuw) Hans de Jong en Robert Jan de Roo. Afgemeld de Bbr Oscar de Waard (ziek) en Gerrit Barneveld (jarig). Aangemeld hadden zich nog de Bbr Jeroen Singels en Germt van der Veen, doch zij moesten het laten afweten. Zij zijn vooralsnog opgenomen in de groep Vrienden van Le Chemin.

Br Hans de Jong is lid van de Loge De Korenschoof in Wageningen en Br Robert Jan de Roo van de Loge Herrezen Land in Almere. Br Jeroen Singels is van de Loge L’Union Provinciale te Groningen en Br Germt van der Veen is lid van De Korenschoof.

Bouwstuk Br Niels Pilaar. Dit bouwstuk is geënt op de beginselverklaring van de Orde. Enkele headlines uit het bouwstuk: Niels is het absoluut oneens met het verdwijnen uit de Grondwet van de passage “Vrijmetselarij is de uit innerlijke drang geboren geestesrichting welke zich openbaart door een voortdurend streven van de ontwikkeling van al die eigenschappen van geest en gemoed, die de mens en de mensheid kunnen opvoeren naar hoger geestelijk en zedelijk peil. Zij vindt haar toepassing in de beoefening van de Koninklijke Kunst. Zij gaat uit van vast vertrouwen in de werkelijkheid ener geestelijke en zedelijke, de mens en de mensheid voortstuwende wereldorde.”

Dit is nu juist volgens Niels de essentie van de vrijmetselarij. Het nieuwe artikel 1 had net zo goed kunnen dienen voor bijvoorbeeld voor Rotary en Round Table en lijkt daar dan ook sterk op. Gelukkig staat de ‘innerlijke drang’ nog wel in de ritualen. Het werken aan Wijsheid in de loge moet leiden tot werken in het westen. Jezelf goed leren kennen kan alleen via de ander. Onze ego’s moeten we niet willen uitleven op andermans ego. (Wie het hele bouwstuk wil lezen, wende zich tot broeder Pilaar: nielspilaar@gmail.com)

Middagprogramma. Na een comparitie over het bouwstuk volgt als lunch een eenvoudige doch voedzame maaltijd in de vorm van borsjt, brood en fruit, weggespoeld met sap en wijn. Daarna is het tijd voor een transformatiespel onder leiding van broeders Erik en Niels. Dit spel moet men zelf hebben gedaan om enigszins te kunnen begrijpen. Essentie zijn bespreking van de vragen hoe men zich in het westen kan doen kennen en hoe men zichzelf beter kan leren kennen (Ken U Zelve en Gaat heen naar het westen en doe u daar kennen als vrijmetselaar).

Wat verder ter tafel komt. Br Kees meldt dat het banksaldo thans € 313,61 bedraagt. Voorstel is de bijdrage op € 15 te handhaven. De voorbereidingscommissie kan indien gewenst reiskosten declareren. Op 6 april is de bijeenkomst in het logegebouw te Rotterdam. de huur is € 350. Br Ton is bereid € 100 te subsidiëren. Voor het eten moet € 10 p.p. worden betaald. Mogelijk kunnen we naar vermogen bijdragen. De Bbr Ton, Niels en Erik vormen de voorbereidingsgroep.

De retraitedatum is zoals afgesproken 29 augustus tot en met 1 september (middaguur) opnieuw in Mollenvlied te Vaassen.

De website moet verbeterd worden. Er zou een interactief gedeelte moeten worden ingebouwd. Belangrijk is een goede en actuele content. De twee nieuwelingen zijn erg blij met deze groep en willen zich aansluiten.

In een gesprek van Br Henk met de Grootredenaar is gebleken dat de Orde een instituut voor maçonnieke vorming wil oprichten. de Bbr:Henk, Erik en Ton zullen met hem spreken om te zien in hoeverre Le Chemin daarin zou kunnen participeren.

Alex Stalenberg zou graag contact houden. Wie mailt hem eens?