Over de auteur Helmut W. Werner

Helmut W. Werner heeft het aardse vlak 1931, in Oostenrijk betreden.  Als natuurkundige heeft hij van 1958-1991 in een internationaal bekend Research Laboratorium (Nat.Lab.,Philips Eindhoven) gewerkt.
Zijn taak was de analyse van vaste stoffen met behulp van geavanceerde fysische methodes.
Van 1990 – 2001 gaf hij als professor voor Industriële Halfgeleideranalyse colleges aan de Technische Universiteit Wenen.
Helmut Werner is co-auteur van twee boeken over halfgeleideranalyse, van de Encyclopedia of Analytical Science en was adviseur voor de EEG in Brussel.

Lees hier een recentie van A Story with a Divine Message

In zijn vrije tijd vroeg hij zich voortdurend af:

Ik houd me nu, als natuurkundige, dag in dag uit bezig om sommige eigenschappen van de materie met behulp van fysische methodes te bestuderen, maar wat is nou de essentie van materie, wat zit achter de fysische, zichtbare verschijningsvorm?

Om die redenen heeft hij zich vele decennia met spiritualiteit bezig gehouden, zowel met lezen als ook met meditatie.

Twintig jaar na zijn pensionering vond hij zich spontaan en herhaaldelijk verplaatst in hogere vormen van bewustzijn, met als hoogtepunt het versmelten met het EENE.

Het was een overweldigend geluksgevoel dat hem diep geraakt heeft; het deed hem besluiten om hierover een boek te schrijven en zodoende dit geluksgevoel met anderen te kunnen delen.

Samenvatting van de inhoud

De spontane en herhaaldelijke optredende verheffingen van de auteur in hogere bewustzijnstoestanden – d.w.z. bevrijd van de nauwe begrenzingen van het individuele bewustzijn – wordt beschreven als de dialoog van twee vrouwen met verschillende graad van spirituele ontwikkeling.

De ene, Jenny, heeft een oppervlakkige, hedonistische houding. Ze is leeg van binnen en flattert (NL opzoeken) van de ene party naar de andere. Voor haar is alleen maar realiteit wat ze me beide handen vastpakken, begrijpen kan. Maar soms voelt ze heel, heel diep in haarzelf, dat er nog meer is dan alleen maar de buitenkant van het zijn.

De andere, Anishtar, is lid van een mystieke orde in de wilde bergen van de Kaukasus. Ze is ingewijd in alle graden van de hogere werelden.

Stap voor stap, opent Anishtar de porten naar de hogere werelden voor Jenny en bereidt haar voor op haar moeilijke taak : Jenny moet uitdragen in de wereld, dat er een onzichtbare realiteit achter de zichtbare wereld schuilt; en in het bijzonder, dat in deze verheven werelden mannelijke en vrouwelijke aspecten als gelijkwaardig optreden hetgeen in het aardse vlak als man-vrouw polariteit weerkaatst/weerspiegelt.

[hsas-shortcode group=”GROUP1″ speed=”10″ direction=”left” gap=”50″]

Inhoudopgave van “A Story with a Divine Message”

  • Proloog
  • 1. De ontmoeting
  • 2. Van het hoofd naar het hart
  • 3. Op zoek naar ons allerinnerste Zelf
  • 4. Transperzoonlijke ervaringen door de eeuwen heen
  • 5. Polariteit
  • 6. De Nieuwe Energie
  • 7. Illuminatie
  • 8. Epiloog: De missie

PS: Het symbool van de vrijmetselarij, een in elkaar vervlochten passer en winkelhaak, representeren het mannelijke aspect en het vrouwelijke aspect, symbolisch de essentie van het boek: de polariteit man-vrouw als eenheid.