LOGAINA - De vergeten vrouwelijke Oerkracht

Over de auteur Helmut W. Werner

Helmut W. Werner heeft het aardse vlak 1931, in Oostenrijk betreden.  Als natuurkundige heeft hij van 1958-1991 in een internationaal bekend Research Laboratorium (Nat.Lab.,Philips Eindhoven) gewerkt.
Zijn taak was de analyse van vaste stoffen met behulp van geavanceerde fysische methodes.
Van 1990 – 2001 gaf hij als professor voor Industriële Halfgeleideranalyse colleges aan de Technische Universiteit Wenen.
Helmut Werner is co-auteur van twee boeken over halfgeleideranalyse, van de Encyclopedia of Analytical Science en was adviseur voor de EEG in Brussel.

 

Helmut: “Ik houd me nu, als natuurkundige, dag in dag uit bezig om sommige eigenschappen van de materie met behulp van fysische methodes te bestuderen, maar wat is nou de essentie van materie, wat zit achter de fysische, zichtbare verschijningsvorm?

Om die redenen heeft hij zich vele decennia met spiritualiteit bezig gehouden, zowel met lezen als ook met meditatie.

Twintig jaar na zijn pensionering vond hij zich spontaan en herhaaldelijk verplaatst in hogere vormen van bewustzijn, met als hoogtepunt het versmelten met het EENE.

Het was een overweldigend geluksgevoel dat hem diep geraakt heeft; het deed hem besluiten om hierover een boek te schrijven en zodoende dit geluksgevoel met anderen te kunnen delen.

LOGAINA - De vergeten vrouwelijke Oerkracht

Samenvatting LOGAINA

Helmut W. Werner is natuurkundige met 33 jaar ervaring in een internationaal onderzoekslaboratorium.

Na zijn pensionering raakte hij spontaan steeds weer in een sublieme staat van bewustzijn. Ruimte en tijd bestonden dan niet meer en hij genoot de gelukzaligheid van het “één zijn” met de hele kosmos in staten die vergelijkbaar zijn met beschrijvingen van bijna-dood ervaringen.

In dit boek beschrijft de auteur zijn beleving van reizen door hogere bewustzijnstoestanden en brengt vervolgens zijn reflecties hierover:
– De essentie van de materie voorbij de grenzen van natuurkundige methoden: wat was vóór de oerknal?
– De relatie tussen het mannelijke en het vrouwelijke in alle niveaus van het ZIJN, de ondergeschikte positie van de vrouw in onze samenlevingen vandaag de dag.

De instroom van ”vrouwelijke” energie maakte hem uiteindelijk bewust van de gelijkwaardigheid van man en vrouw, als spiegel van een goddelijk concept: LOGOS ∞ LOGAINA.

Dit boek is een oproep om te streven naar een evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke op alle niveaus van het ZIJN.

Helmut Werner, geboren in Oostenrijk in 1931, is in 1958 gepromoveerd in de natuurkunde aan de Universiteit van Graz, Oostenrijk.

In datzelfde jaar werd hem een functie aangeboden bij de Philips Research Laboratories in Eindhoven, waar hij tot zijn pensioen in 1991 als wetenschapper werkte.

De door hem ontwikkelde methode voor computerchipanalyse wordt nog steeds gebruikt door alle grote chip fabrikanten.

In 1990 werd hij benoemd tot hoogleraar industriële halfgeleideranalyse aan de Technische Universiteit van Wenen, waar hij tot 2001 doceerde.

Inhoudopgave

 •  

  DANKZEGGING 3

  PROLOOG 9

  1. EERSTE STAPPEN IN DE SUBLIEME WERELDEN 16

  1.1 De bibliotheek 16

  Bezoeken aan eerdere incarnaties 25

  De Akasha Kroniek 32

  Wat is “de tijd”? 33

  De ruimte 39

  Ruimtetijd 41

  De bevroren tijd 46

  1.2 De deel en het geheel 51

  1.3 De essentie van de materie 57

  2. Vuurwerk 63

  2.1 De kathedraal 63

  De supernova-ster 65

  Het kosmische hart klopt 73

  Chakra’s, aan elkaar geregen als parels aan een snoer 83

  De poort naar de subtiele werelden 84

  2.2 De witte tempel 84

  Op weg naar de tempel 84

  Onbaatzuchtigheid 88

  Naïviteit (Harmlosigkeit) 89

  Juist denken 90

  Juist spreken en handelen 90

  Op zoek naar ons binnenste 90

  Op het terrein van de tempel 95

  De blauwe ster 96

  Tsunami van licht 101

  3. AAN GENE ZIJDE VAN DE AFGROND 102

  3.1 Het ondervinden van het ZIJN 102

  3.2 De pikzwarte, gapende afgrond 119

  4. TRANSPERSOONLIJKE ERVARINGEN 124

  5. POLARITEIT 139

  5.1 Het ontstaan van de polariteit 141

  5.2 Gepersonaliseerde goddelijke entiteiten 143

  5.3 Licht en schaduw 147

  6. DE NIEUWE ENERGIE 152

  6.1 Een kosmische mantram 155

  6.2 Het pulserende, kloppende hart 160

  6.3 De kosmische adem 162

  6.4 De naamloze TAO 168

  6.5 De nieuwe Drie-eenheid 171

  6.6 Op het eiland van de gezegende 176

  6.7 De Tempel van de “Grote Moeder”. 179

  7. VERLICHTING 183

  8. EPILOOG: DE MISSIE 193