VERSLAG BIJEENKOMST GROEP LE CHEMIN 13 FEBRUARI 2013

Aanwezig: Co van Baar, Gerrit Barneveld, Paul Bartels, Ronald Berkhoff, Samuel Camphuijsen, Henk Horsmann, Kees Kalf, Karel Musch, Erik van Praag, Jeroen Singels, Aalex Stalenberg, Oscar de Waard, Heiko Warnsinck, Rob Zuijderhoudt.

Opening. De bijeenkomst vindt plaats in het logegebouw te Hilversum. Als nieuwe leden zijn aangeschoven de broeders Jeroen Singels en Paul Bartels. Henk Horsman heet allen welkom en vertelt dat het tijd is geworden het voorzittersstokje over te dragen. Heiko Warnsinck heeft zich hiertoe bereid verklaard. Heiko memoreert het verleden van de groep. Na elke retraite voelden we ons opgeladen. De vorige maal in Vaassen heeft broeder Eric ons richting gegeven met als trefwoorden eerbied, vrijheid en openheid. Toch blijven we enigszins stuurloos, wat ook uitliep om het cancellen van de herfstbijeenkomst. Na de zomer is een ad hoc bestuurtje gevormd die het een en ander heeft voorbereid. Organisatorisch zal er iets moeten worden afgesproken en we hebben alle gelegenheid om hierover te praten. Henk draagt het voorzitterschap nu meteen over aan Heiko.

Inleidende woorden Heiko. Le Chemin is in feite een repeterend gebeuren. Er worden veel ideeën ingebracht, maar daar komt niet veel van terecht. De retraites vormden goede hoogtepunten. Oze website is slecht te vinden en te statisch. We rommelen wat verder zonder zichtbare resultaten. Een zekere organisatievorm zou op zijn plaats zijn. Een greep uit de opmerkingen:

Rob: Tussentijds zouden bouwstukken/publikaties op de website kunnen worden gezet.
Erik: Niet te veel organiseren; het kader eenvoudig houden.
Samuel: Naam veranderen in Broederschap
Rob: Dit werkt juist afstotend.
Erik: De website moet goed te vinden zijn door vrijmetselaren, niet door het grote publiek.
Paul: Ook niet-vrijmetselaren moeten er bij kunnen.

Na wat heen-en-weer-gepraat is de meerderheid er toch niet voor een nieuwe loge te vormen: te veel rompslomp, verlies onafhankelijkheid, leden wonen te ver van elkaar af, er zijn geen 7 broeders bereid en/of in staat een dergelijke loge te vormen.

Retraite 2013. Iedereen is er voor deze weer in Vaassen te houden. De plek is gunstig, de vrijheid is groot, maaltijden in eigen beheer, de prijs is redelijk. Via een datumprikker tekent zich een meerderheid af voor het laatste weekend van augustus (23-26/8). Ronald is opnieuw bereid als kok te fungeren.
Wat gaan we inhoudelijk doen? Het aantrekkelijkst lijkt op twee sporen te gaan zitten: maatschappelijke betrokkenheid en spiritualiteit. Gepoogd zal worden de spreker die afzegde voor de najaarsbijeenkomst te strikken. Verder zal Rinus van Warven om support worden gevraagd. Er wordt een commissie samengesteld die Vaassen inhoudelijk gaat voorbereiden: Erik, Kees, Heiko. Ronald regelt huishoudelijke zaken.
Voor de lunchpauze overhandigt Heiko een afbeelding met een schelp aan Henk.

Inleiding Karel Musch. Karel houdt een gloedvol betoog over de vraag of de toekomst een vrijmetselarij heeft. Voor de inhoud van deze bijdrage kan worden verwezen naar de mail die Karel ons inmiddels heeft gezonden.

Organisatie Le Chemin. Besloten wordt Le Chemin toch enigszins structuur te geven. Een dagelijks bestuur zal bestaan uit Heiko Warnsinck, coördinator, Samuel Camphuijsen, secretaris, Kees Kalf, penningmeester. Voor de bijeenkomsten en comparities zal worden gewerkt met dagvoorzitters.
De website zal worden beheerd door Marcel Baatsen, Oscar de Waard en Kees Kalf.
Van allen wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van € 15; vrienden betalen evenveel als leden. Kleine uitgaven kunnen hiervan worden bekostigd, zoals huur logegebouwen, website, kleine bestuurskosten, een flesje wijn etc.
Gerrit dringt er op aan toch regelmatig een rituaal op te voeren. Hieraan zal aandacht worden besteed.
Oscar zegt dat het goed zal zijn een datum voor de retraite 2104 veel eerder vast te stellen.
Iedereen wordt gevraagd de website eens te verrijken met een interessant bouwstuk of een verwijzing naar een belangwekkende publikatie.

Purmerend, 18 februari 2013
Samuel Camphuijsen, secretaris